Zapraszamy do zapoznania się z arkuszami sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (tutaj)